انگشت ایران تجارت دستگاه گاز ایران

انگشت: ایران تجارت دستگاه گاز ایران وزارت کشور الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اینم اوضاع 60درصد زنان متاهل ایران!

رئیس انجمن روانپزشکان ایران: آمارهای همسرآزاری در ایران، تفاوت دارد ولی تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خ

اینم اوضاع 60درصد زنان متاهل ایران!

اینم اوضاع 60درصد زنان متاهل ایران!

عبارات مهم : ایران

رئیس انجمن روانپزشکان ایران: آمارهای همسرآزاری در ایران، تفاوت دارد ولی تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.

اینم اوضاع 60درصد زنان متاهل ایران!

فیروزه مظفری/خبرآنلاین

واژه های کلیدی: ایران | خشونت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs