انگشت ایران تجارت دستگاه گاز ایران

انگشت: ایران تجارت دستگاه گاز ایران وزارت کشور الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی صندوق رفاه اجتماعی تشکیل می شود

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، پیشنهاد داده است شرکت هدفمندی یارانه ها به صندوق تامین اجتماعی عوض کردن نام دهد.

صندوق رفاه اجتماعی تشکیل می شود

صندوق رفاه اجتماعی تشکیل می شود

عبارات مهم : ایران

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، پیشنهاد داده است شرکت هدفمندی یارانه ها به صندوق تامین اجتماعی عوض کردن نام دهد.

به گزارش مهر، در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که صبحگاه امروز از سوی مدیر جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، دولت همچنین پیشنهاد داده است اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد شرکت برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران برسد.

صندوق رفاه اجتماعی تشکیل می شود

براساس این لایحه، وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال ۱۳۹۷ به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران افتتاح می شود، واریز نماید. خزانه داری کل کشور، ماهانه سهم هدفمندی یارانه ها مربوط به شرکت های مذکور را با اولویت نسبت به سایر تکالیف، از حساب های فوق الذکر برداشت می نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی می باشد.

بانک مرکزی موظف است به گونه ای عمل نماید که شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکت های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به کلیه مشترکین را در اختیار داشته باشند.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، پیشنهاد داده است شرکت هدفمندی یارانه ها به صندوق تامین اجتماعی عوض کردن نام دهد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری شرکت برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | بودجه کشور | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs