انگشت ایران تجارت دستگاه گاز ایران

انگشت: ایران تجارت دستگاه گاز ایران وزارت کشور الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی اخبار سیاسی و اجتماعی

ترامپ راجع به قانونی بودن جداکردن خانواده‌های پناهجویان دروغ می‌گوید / هیلاری کلینتون

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا گفت که جدا کردن فرزندان پناهجویان از والدین آنها قانونی نیست. هیلاری کلینتون: ترامپ راجع به قانونی بودن جداکردن خا..

ادامه مطلب