انگشت ایران تجارت دستگاه گاز ایران

انگشت: ایران تجارت دستگاه گاز ایران وزارت کشور الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی اخبار سیاسی و اجتماعی

فوت یک نفر در اتفاق ریزش خط لوله انتقال گاز در خوزستان

رئیس بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک از فوت یکی از مصدومان اتفاق ریزش دیوار در خط لوله انتقال گاز بزرگراه سد دز خبر داد.  فوت یک نفر در اتفا..

ادامه مطلب